ประกาศเทศบาลตำบลแสลงโทน เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแสลงโทน เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตเทศบาลตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่ >>>>