หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแสลงโทน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเทียนอิ๋ว เหลืองเดชานุรักษ์

  นายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน087-6527819

 • thumbnail

  นายสุทธิพงษ์ เล็กประโคน

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน061-9623488

 • thumbnail

  นายแทน แย้มประโคน

  รองนายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน089-4252488

 • thumbnail

  นายเสนอ แดงสี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน 099-4645219

 • thumbnail

  นายสุทธิโรจน์ ธรรมวัฒน์กิตติ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแสลงโทน 082-9580724

 • thumbnail

  นายบริรักษ์ สาระวิถี

  ปลัดเทศบาลตำบลแสลงโทน 062-8299145