หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแสลงโทน

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ สุขประโคน

  ประธานสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน

 • thumbnail

  นางสาวกวิตา สำเร็จดี

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ สุขประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

 • thumbnail

  นายเนือ พึ่งประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

 • thumbnail

  นายสุกิจ โสประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

 • thumbnail

  นายสมพร แปะประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

 • thumbnail

  นายชาย นินประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

 • thumbnail

  นายชิด วนมา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

 • thumbnail

  นางกุ้ง โสประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

 • thumbnail

  นายวิษณุพร เกรัมย์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

 • thumbnail

  นายเน็ก โสมประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

 • thumbnail

  นายจักรกฤช เกาประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

 • thumbnail

  นายบัญชา ชัยศรีรัมย์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 1

 • thumbnail

  นางทัศนีย์ ชาญประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน เขต 2

 • thumbnail

  นายสมพร แปะประโคน

  รองประมาณสภาเทศบาลตำบลแสลงโทน