หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแสลงโทน

กองช่าง

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ เสียงเสนาะ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอำนวยชัย สางรัมย์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายทองสุข โกติรัมย์

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสุพล แต้มทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายนพรัตน์ แย้มประโคน

  ผู้ช่าวยช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายเสาร์ศรี เอ็มประโคน

  พนักงานผลิตน้ำประปา