หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลแสลงโทน

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ศิรินนท์วัฒนา

  นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสุรภี ปานะโปย

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ บุระประโคน

  นักวิชาการสวนสาธารณปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวศศิวมล กลั่นประโคน

  จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ